Zakelijk


Beëindiging van een dienstverband als gevolg van reorganisatie of arbeidsconflict heeft onvermijdelijk financiële gevolgen voor werkgevers en werknemers. Er zullen afspraken gemaakt moeten worden over een ontslagvergoeding en het bieden van hulp bij het vinden van een nieuwe baan (outplacement). Bij veel bedrijven ontbreekt echter de financiële ruimte om naast een ontslagvergoeding ook de kosten voor outplacement geheel of gedeeltelijk te betalen. De geringe financiële speelruimte bij veel bedrijven zorgt voor moeizame en langdurige onderhandelingen met werknemers om tot overeenstemming te komen over de vertrekregeling. De WerkConsulent biedt werkgevers de mogelijkheid om werknemers een vertrekregeling aan te bieden waarin naast een ontslagvergoeding ook plaats is voor begeleiding naar een andere baan terwijl de totale kosten van de vertrekregeling betaalbaar blijven.

Persoonlijke ondersteuning bij werkloosheid is nodig
Van de nood een deugd maken, dat is wat veel werknemers denken als zij geconfronteerd worden met ontslag en met de werkgever in gesprek gaan over een vertrekregeling. De gesprekken spitsen zich toe op de ontslagvergoeding, een nieuwe baan vinden lijkt op dat moment nog een kleine moeite. De harde werkelijkheid is helaas een andere. Bijna 90% van de werknemers die geconfronteerd worden met gedwongen ontslag hebben moeite met het vinden van een nieuwe baan. Stuk voor stuk geven zij aan dat het vinden van die nieuwe baan veel lastiger is dan eerst gedacht en vooral veel langer duurt. Uit de verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd met medewerking van zogeheten 'ervaringsdeskundigen’ komt steeds weer naar voren dat:
  • de ontslagvergoeding, na aftrek van loonbelasting, netto een stuk lager dan was dan vooraf gedacht;
  • de vergoeding sneller uitgegeven was dan vooraf ingeschat;
  • de netto uitkering van UWV lager is dan waarmee rekening werd gehouden;
  • het inkomen iedere maand aangevuld moest worden met een deel van de ontslagvergoeding.
De WerkConsulent,  dé oplossing voor werknemers en werkgevers
Door maximaal gebruik te maken van fiscale mogelijkheden maakt De WerkConsulent het mogelijk om tegen zeer interessante financiële voorwaarden begeleiding naar ander werk onderdeel te laten zijn van een vertrekregeling. De WerkConsulent heeft hiervoor een aantal mogelijkheden ontwikkeld. Er is altijd een variant die aansluit bij de wensen en financiële mogelijkheden van zowel de werknemer als werkgever.

De WerkConsulent werk(t) voor werkgevers en werknemers!
Werkgevers hebben, dankzij De WerkConsulent, werknemers ook iets te bieden als de financiële situatie verre van rooskleurig is. Werknemers hoeven niet meer te kiezen tussen een financiële ontslagvergoeding en een professionele consultant die zorgt voor persoonlijke begeleiding naar een nieuwe baan op de arbeidsmarkt. Dankzij De WerkConsulent. Bovenaan deze pagina zijn de pagina's voor werkgevers en werknemers terug te vinden. Daar kunnen ook de leaflets gedownload worden die wij speciaal voor werknemers en werkgevers hebben gemaakt. Daarin is te lezen op welke wijze De WerkConsulent haar dienstverlening tot een financieel aantrekkelijk onderdeel heeft weten te maken van iedere vertrekregeling.