Nieuwe pagina


Door het invullen van dit inschrijfformulier geef jij je op als lid van De WerkConsulent.


Gewenst lidmaatschap

Lidmaatschap:
Actiecode gebruiken?:  

Beroepssituatie

Maak een keuze:

Persoonsgegevens

Dhr / Mevr:
Voorletters:
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Geboortedatum:  

Postadres

Straatnaam:
Huisnummer:
Huisnummer toevoeging:
Postcode:   
Plaats:
Telefoon nummer:
Mobiel nummer:
E-mailadres:
Nogmaals e-mailadres:

Bankgegevens

Bankrelatie:
Bankrekeningnummer (IBAN):
Tenaamstelling:

Voorwaarden

Ik ben op de hoogte van en ga akkoord met de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van De WerkConsulent B.V. welke hier te downloaden zijn.
Ik ga akkoord met de automatische incasso door De WerkConsulent van uit hoofde van het lidmaatschap verschuldigde bedragen.
Ik ga akkoord met een eerste lidmaatschapsduur van 1 jaar waarna maandelijks kan worden opgezegd conform algemene voorwaarden.