Doelstelling


Werk is belangrijk in een mensenleven. Werk genereert inkomen waarmee in de primaire behoeften van het leven kan worden voorzien. Ook stelt inkomen mensen in staat te genieten van het leven en te ontspannen na de inspanning van het werk.

Voldoening
Naast bovenstaande elementaire behoeften die door het hebben van werk en een inkomen worden afgedekt, geeft werk ook voldoening op mentaal vlak. Werk zorgt ervoor dat kwaliteiten van mensen optimaal worden benut, dat deze worden erkend door anderen hetgeen weer tot gevolg heeft dat mensen erkenning en waardering voelen. Het hebben van inkomen uit werk, waarvoor je erkenning en waardering hebt gekregen, draagt in hoge mate bij tot het geluk van mensen.

Missie van De WerkConsulent
De Werkconsulent beseft welke belangrijke rol werk in een mensenleven speelt en zet zich ten volle in om jou een leven lang werk te bieden. Werk dat aansluit bij jouw loopbaanambities.